header foto header foto header foto
 

Welkom bij HCIJ

We heten je van harte welkom op de website van Hockeyclub IJsseloever. Je kunt ons vinden aan de rand van het prachtige IJsselstein, aan de oevers van de Hollandsche IJssel.

HCIJ wordt bestuurd door een tijdens de algemene ledenvergadering gekozen bestuur. Leden van het bestuur zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de vereniging.

Met de uitvoering van het beleid zijn de diverse commissies belast. Iedere commissie heeft binnen het bestuur zijn/haar contactpersoon.

Het bestuur van HCIJ bestaat momenteel uit de volgende personen:

John Reinerie

John Reinerie, voorzitter


Willem Bram van Glabbeek

Willem-Bram van Glabbeek, hockeyzaken

Jack Knol

Jack Knol, penningmeester


Nicoline Jansen, secretaris

Erik Huls

Erik Huls, vrijwilligers, arbitrage
en ledenwerving


Eric Janssen

Eric Janssen, horeca & beheer